Ochotnicza Straż Pozarna Myślenice Dolne Przedmieście - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MYŚLENICE DOLNE PRZEDMIEŚCIE

OSP Myślenice Dolne Przedmieście
Przejdź do treści

Ochotnicza Straż Pozarna Myślenice Dolne Przedmieście

Aktualności

Szanowne druhny i druhowie
oraz przyjaciele i sympatycy
miło mi jest powitać na nowej stronie
Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice Dolne Przedmieście
liczę na waszą współpracę, serdecznie zapraszam do licznego
i częstego odwiedzania serwisu internetowego

Prezes
Zarządu OSP Myślenice Dolne Przedmieście
druh Łapa Edward


Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2023 obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia,
niech spełniają się wszystkie marzenia.
życzy
Zarząd, druhny i druhowie
OSP Myślenice Dolne Przedmieście


Z radością informujemy, że nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w ramach programu Priorytetowego „ Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na zadanie „ Zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie otrzymanego w 2021r. średniego samochodu pożarniczego Renault D16”. Środki zostały udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://nfosigw.govfv.pl  we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.gov.pl.
Koszt kwalifikowany zadania wynosi 33.068 zł, kwota dotacji 15.976 zł.


Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Oldboy
 
W deszczowe popołudnie 2022-09-11 w Pcimiu (park przy pomniku „Matek Oddanych Dzieciom”) odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Oldboy powiatu myślenickiego, w których wystartowało 10 drużyn męskich i . Zawodników i gości powitał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach druh Podmokły Jan. Rywalizacji przyglądali się m.in.:  Poseł Kurowski Władysław, v-ce starosta powiatu myślenickiego Kudas Rafał, wójtowie. Do końcowej klasyfikacji zaliczono czasy uzyskane w trzech konkurencjach: musztra, sztafeta i ćwiczenie bojowe. Po zakończeniu rywalizacji przewodniczący komisji sędziowskiej ogłosił wyniki, a następnie wszystkie drużyny otrzymały dyplomy.
Wyniki końcowe:
 
1 OSP Myślenice Dolne Przedmieście
 
2 OSP Głogoczów
 
3 OSP Myślenice Górne Przedmieście
 
4 OSP Wiśniowa
 
5 OSP Sułkowice
 
6 OSP Stróża
 
7 OSP Skomielna Biała
 
8 OSP Krzczonów
 
9 OSP Krzesławice
 
10 OSP Myślenic Śródmieście
Zawody przebiegały w przyjaznej atmosferze wszyscy  uczestnicy życzyli ponownego spotkania już za dwa lata.

Proste zasady alarmowania służb.
Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (istotna kolejność):
miejsce zdarzenia, dokładny adres
rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy)
liczbę poszkodowanych
stan poszkodowanych
imię i nazwisko wzywającego pomocy
numer telefonu, z którego dzwonimy


Wypalanie traw jest zabronione!!!
 
CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!
Ogień bowiem to żywioł. Zdarza się, że w starciu z nim giną także osoby wyszkolone w walce z płomieniami.
Wypalanie traw i nieużytków to najczęstszy typ akcji do jakiej co  roku musimy wyjezdźać. Zagrożone jest wiele pożytecznych zwierząt,  takich jak mrówki które zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają  rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
NIE WARTO RYZYKOWAĆ – NA SKUTEK JEDNEJ, NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI BARDZO ŁATWO STRACIĆ DOROBEK SWOJEGO ŻYCIA, ALE I… SAMO ŻYCIE
Wypalanie traw to także bardzo duże  zagrożenie dla lasów, szczególnie w naszym rejonie. Ogień z nieużytków  niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie  bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele  dziesiątek lat. Lasy iglaste są najbardziej podatne na rozwój pożaru, ze  sprzyjającymi warunkami wiatru, ogień może rozwijać się w przerażającym  tempie, nawet 15 m/min. Płonący las to też jedno z najtrudniejszych do  opanowania odmian pożaru. Miejmy też na uwadze że największy pożar lasu w europie miał miejsce właśnie w Polsce w 1992 r koło Kuźni Raciborskiej.
WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami:
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.  1220 z późn. zm.), art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011  r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych,  jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań  i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20  maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn.  zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24,  § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.  Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od  roku do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia  Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi  zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi  umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest  system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje  użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej  kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r.  o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008  r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.). Mówiąc prostym językiem, temu kto wypala nieużytki nie przysługuje dofinansowanie unijne.
Wróć do spisu treści